Plutselig eller uventet hjertestans

Mange tusen nordmenn rammes av hjertestans hvert år

Plutselig og uventet hjertestans kan ramme hvem som helst, og kan inntreffe uten forvarsel. Mennesker, uansett alder, rase, språk, kondisjonsnivå eller samfunnslag, kan få plutselig hjertestans – og de færreste overlever.

 

Det er en myte at det kun er eldre mennesker og personer med hjertesykdommer som rammes. Selv om flertallet er eldre, er det også mange unge som får hjertestans. Mange av de som rammes har heller aldri tidligere hatt problemer med hjertet.

 

Plutselig og uventet hjertestans rammer 3 – 5 000 personer i Norge årlig. I Europa rammes over 700 000 årlig. 1/3 av alle med akutt hjerteinfarkt dør før de kommer til et sykehus og 75 % av tilfellene skjer nettopp utenfor et sykehuset.

 

Dødsfall på arbeidsplassen

 

2/3 av alle dødsfall på arbeidsplassen skyldes plutselig hjertestans eller andre hjertesykdommer og 1/3 skyldes skader.

Plutselig hjertestans er et betydelig helseproblem og det finnes i dag kun tre tiltak som vitenskapelige har vist å ha virkning på overlevelse.

  • Tidlig og god hjerte-lunge-redning – HLR (spesielt godt utførte brystkompresjoner)
  • Tidlig bruk av hjertestarter (defibrillering)
  • Terapeutisk hypotermi (i ambulansen og på sykehuset)

 

Plutselig hjertestans kan forårsake tragiske tomrom i familier, på arbeidsplassen og ellers i samfunnet. Hver dag hjelper mennesker som deg til med å redde liv ved å bruke hjertestartere og starte med defibrillering så tidlig som mulig.

 

Den første personen som kommer til stedet ved hjertestans

 

Den første personen som kommer til et stedet hvor noen har fått hjertestans er som oftest ikke en lege eller ambulansepersonell, men ofte en person uten medisinsk bakgrunn.

 

I de første minuttene etter en hjertestans, kan det oppstå hjerteflimmer. Denne ustabile hjerterytmen gir ineffektive hjerteslag, og hjertet slår helt uten kraft. Dvs ingen puls. Uten umiddelbar behandling kan denne tilstanden føre til plutselig død. I en slik situasjon kan hjertekompresjon være livreddende fram til behandling med hjertestarter (defibrillering) kan starte.

 

Bruk av hjertestarter dobler sjansen for å overleve hjertestans

 

En hjertestarter gir hjertet et elektrisk sjokk som får hjerterytmen tilbake til normal igjen. De fleste hjertestartere på markedet i dag er brukervennlig og er laget for brukere med minimal opplæring. Brukervennligheten er utformet med tanke på dette, få steg er alt som skal til for å gi et potensielt livreddende støt.

 

Bruk av hjertestarter mer en dobler sjansen for å overleve hjertestans. Samtidig reduseres sjansene for å overleve med ca 5 – 10 % for hvert minutt man ikke får startet med defibrillering.

Lukk

Handlekurv

Du har ingen produkter i handlekurven.